Munkaerő közvetítés
kreatívan.
Stabilitás, biztonság és
megbízhatóság, mint a cédrusfa
erős törzse.
Sokszínűség és széleskörű
szakmai tudás, melyet
a fa lombkoronája is
szimbolizál.
A cédrus testesíti meg mindazt a közvetítő
szerepet, amit mi is hivatottak vagyunk
betölteni: összekötő kapocs ég és föld
között, összekötő kapocs
a munkaadó és a
munkavállaló között.
Munkaerő közvetítés
kreatívan.
Kontakt és adatkezelés

Cedarwood Consulting Kft.

Számlázási és levelezési cím: 7815 Harkány Rózsa utca 31.
Adószám: 26360562-2-02
Telefonszám: 00 36 30 414 9515, 00 36 30 174 4055
Központi e-mail cím: info@cedarwoodhr.com

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő neve, címe, elérhetősége: Cedarwood Consulting Kft., cégjegyzékszáma a Pécsi Törvényszék Cégbíróságán: Cg. 02-09-083766; székhely: 7815 Harkány, Rózsa utca 31.
e- mail: info@cedarwoodhr.com, honlap: www.cedarwoodhr.com (a továbbiakban: „Ügynökség”)

 • Az Ügynökség munkaerő közvetítői tevékenységet végez az Ügynökség megbízói részére.
 • Az Ügynökség a meghirdetett állásra jelentkezők következő adatait kezeli: név, életkor, iskolai vég
  zettség és tanulmányok, nyelvismeret, szakmai tapasztalat, korábbi munkahelyek és munkakörök,
  lakóhely, e-mail cím, telefonszám, illetve egyéb, a jelentkező által az önéletrajzában, illetve egyéb jelent
  kezési anyagaiban megadott személyes adatok (ide értve a jelentkező fényképét is). Az adatkezelés jo
  galapja a jelentkező önkéntesen megadott hozzájárulása.
 • Az Ügynökség a jelentkezők adatait bizalmasan kezeli. Az Ügynökség által a meghirdetett állásra aján
  lottnak minősített jelöltek adatai azt követően kerülnek továbbításra a megbízó részére, hogy az Ügy
  nökség a jelentkezőt tájékoztatta a megbízó cég nevéről és egyéb adatairól. A jelentkező ezt követően
  adhatja meg hozzájárulását a megbízó felé történő adattovábbításhoz.
 • A jelentkezők adatait az Ügynökség a beküldéstől számított 6 (hat) hónapig kezeli, utána az Ügynökség
  a jelentkezői adatokat törli.
 • Az Ügynökség által kezelt adatokkal kapcsolatban tájékoztatás, kijavítás, adattörlés kérhető az Ügy
  nökség fenti postacímén, illetve e-mail címén.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban panasz tehető közvetlenül az Ügynökségnél, illetve a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu).